Wbp compliance quickscan

Voldoet u aan de Wet bescherming persoonsgegevens?
Doe hier de privacy compliance quick scan!

 

Als u persoonsgegevens verwerkt, dan moet u voldoen aan de Nederlandse privacywetgeving (de Wet bescherming persoonsgegevens).
Voldoet uw organisatie aan alle eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt?
Aan de hand van eenvoudige ja-nee vragen krijgt u zicht op uw niveau van compliance.


Verwerkt u gegevens alleen voor specifiek gedefinieerde doelen?Maak uw keuze.

Gebruikt u de gegevens alleen voor deze doelen?Maak uw keuze.

Verwerkt u alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor de vastgestelde doelen?Maak uw keuze.

Heeft u uw gegevensverwerking gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of bij de Functionaris Gegevensbescherming (FG) binnen uw organisatie?Maak uw keuze.

Kunt u uw verwerking baseren op één van de onderstaande grondslagen?

  • U heeft de ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene
  • De gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene
  • Er bestaat een wettelijke plicht om de gegevens te verwerken (bijvoorbeeld de Belastingdienst eist het opslaan van de gegevens)
  • De gegevens zijn noodzakelijk voor de vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene (bijvoorbeeld gegevens verwerken van een slachtoffer van een ernstig ongeluk)
  • De gegevens zijn noodzakelijk voor de goede uitoefening van uw publiekrechtelijke taak
  • U heeft een gerechtvaardigd belang dat zwaarder weegt dan het privacybelang van de betrokkeneMaak uw keuze.

Heeft u maatregelen getroffen om de kwaliteit van persoonsgegevens te waarborgen?Maak uw keuze.

Heeft u passende maatregelen genomen om de gegevens te beveiligen?Maak uw keuze.

Informeert u de betrokkenen over het feit dat u gegevens van hen verwerkt?Maak uw keuze.

Biedt u betrokkenen op verzoek inzage in hun gegevens?Maak uw keuze.

Hebben betrokkenen de mogelijkheid om gegevens te (laten) corrigeren, aanpassen of verwijderen?Maak uw keuze.

Verwerkt u in strijd met het verwerkingsverbod bijzondere persoonsgegevens
(oa. etniciteit, seksuele voorkeur, gezondheid of religie)?Maak uw keuze.

Exporteert u gegevens naar partijen buiten de Europese Economische Ruimte zonder
dat daar een vergelijkbaar niveau van privacybescherming is en u geen exportvergunning heeft?Maak uw keuze.

Uw Score

Druk op de knop om uw score te zien.

Copyright © 2009-2019 Tarvos Information Management, Landmansweg 10, 8536 TB Oosterzee, Nederland. www.tarvos.nl
t m